Interviu Adrian Gociu

Published in Blog

Cum a decurs anul 2018 pentru societatea Gociu și Asociații? Ce obiective aveți în acest an?

Anul 2018 a marcat începutul formei de exercitare a profesiei sub brand-ul „Gociu și Asociații”, brand care reprezintă un angajament al serviciilor juridice dinamice, adaptate nevoilor și intereselor clientului, dar care păstrează, în același timp, principiile personale și deontologia profesiei de avocat.
Chiar dacă a reprezentat anul de debut al brand-ului, 2018 ne-a adus satisfacții notabile, din mai multe perspective, și putem spune că a depășit așteptările și estimările noastre inițiale.
În ceea ce privește anul în curs, obiectivele noastre constau în consolidarea poziției brand-ului pe piața avocaturii, în special în domenii noastre predilecte de expertiză, respectiv, dreptul asigurărilor – specializarea accidente auto și dreptul afacerilor – specializarea relații intra-societare. Totodată, în cursul anului 2019, intenționăm să ne mărim echipa prin recrutarea de noi colaboratori.  


Care sunt departamentele care generează cele mai mari venituri?

Ca în orice afacere, veniturile cele mai mari sunt generate de sectoarele cărora le este dedicat cel mai mult timp și atenție. Și în cazul nostru, ariile care generează veniturile cele mai consistente, ce permit susținerea și dezvoltarea societății noastre, sunt reprezentate de domeniile noastre predilecte de expertiză, respectiv, litigiile de dreptul asigurărilor – specializarea accidente auto și litigiile de dreptul afacerilor – specializarea relații intra-societare.
În ceea ce privește litigiile de dreptul asigurărilor, clientela noastră este preponderent formată din persoane fizice, victime ale accidentelor de circulație, sau moștenitorii acestora, în cazul decesului lor; dar și din persoane juridice implicate în acest domeniu, cum sunt service-uri auto ori consultanți în asigurări.    
Referitor la departamentul de drept al afacerilor, cauzele pe care le administrăm sunt foarte variate, însă, putem spune că predomină litigiile intra-societare, respectiv, disputele dintre asociați, ori dintre asociați și administratori.
Dreptul civil adresat persoanelor fizice și juridice este, în egală măsură, un departament de mare interes pentru noi, cu privire la care estimăm o amplă dezvoltare în perioada următoare.


Care sunt ariile de expertiză pe care mizați în următorii ani și ce domenii intenționați să consolidați?

Mizăm în continuare pe litigiile ce decurg din asigurări și pe litigiile intra-societare, dar și pe departamentele clasice, cum este dreptul civil sau dreptul muncii.
De asemenea, suntem în curs de consolidare a unui nou departament destinat persoanelor juridice, care include servicii complete, ce urmăresc substituirea întregului departament juridic al clientului, raportat la trendul actual de externalizare a departamentelor neproductive în mod direct. Acest serviciu permite clientului o gestionare mai eficientă a departamentului juridic, prin accederea la servicii mai calitative și costuri mai reduse comparativ cu un serviciu juridic intern.  


Sunteți specializați în dreptul afacerilor. Care au fost principalele provocări întâlnite în această arie de practică, în ultima perioadă?

După cum am mai spus, în dreptul afacerilor suntem specializați pe relațiile dintre asociații diferitelor companii, asociați aflați în litigiu sau în pragul unui litigiu.
Provocările întâlnite sunt reprezentate, în principal, de legala adoptare a unor hotărâri AGA care să asigure bunul mers al societății, în condițiile în care există asociați cu cote egale de participare în societate, iar niciunul nu își poate impune poziția, fără a beneficia de susținerea altora.
În acest sens, una dintre problemele cu care ne confruntăm foarte frecvent este cazul în care doi asociați, ambii deținând jumătate din societate și calitatea de administrator, sunt în conflict, făcându-și, reciproc, diverse critici cu privire la gestionarea afacerii. Chiar și în astfel de situații, aparent insurmontabile, am reușit, în urma unei serii de adunări generale ale asociaților (în care, s-a ajuns chiar și la revocarea ambelor mandate ale administratorilor) și, ulterior, în urma negocierilor, să aducem asociații la același numitor comun, care, până la urmă, nu poate fi altul decât bunul mers al societății, astfel încât să poată fi generat în continuare profitul, care reprezintă scopul pentru care persoanele fizice s-au asociat de la bun început.
Având în vedere similitudinile dintre aceste domenii, ne-am axat și pe problemele asociațiilor și fundațiilor, cu preponderență cele privind minoritățile naționale, domeniu în care deja ne-am câștigat notorietatea.
 

Cum percepeți strategiile de investiții ale clienților dumneavoastră?

Nu putem analiza strategii de investiții la modul general, ci doar de la caz la caz, în funcție de specificul fiecărei afaceri. Singurul aspect de care, putem spune cu certitudine, că ar trebui să țină seama orice antreprenor în cadrul strategiei sale de investiții este noțiunea de due diligence. În esență, această noțiune presupune existența unei minime (rezonabile) precauții în legătură cu investițiile ce urmează să fie făcute respectiv, cu contractele ce vor fi încheiate. Unul dintre serviciile pe care le prestăm este și cel de due diligence, prin intermediul cărora, clienții noștri au posibilitatea de a dobândi o imagine de ansamblu asupra consecințelor juridice ale strategiilor lor de investiții, precum și asupra viitorilor lor parteneri de afaceri, astfel încât să fie în deplină cunoștință de cauză atunci când urmează să realizeze o investiție sau să intre în relații contractuale cu noi parteneri.


Totodată, sunteți specializat în dreptul asigurărilor, un sector extrem de dinamic, cu un potențial ridicat de creștere. Cum vedeți ultimele modificări legislative din domeniu? Ce impact vor avea asupra jucătorilor din piață și asupra consumatorilor?

Dreptul asigurărilor, în care suntem specializați, reprezintă un sector extrem de dinamic, cu un potențial ridicat de creștere, dar la care mai este nevoie, încă, de multe schimbări/completări.
Din punct de vedere legislativ, dreptul asigurărilor este în plină negociere între asigurători și consumatori, iar dovada în acest sens o reprezintă adoptarea O.U.G. 54/2016 care a abrogat Legea 136/1995, pentru ca mai apoi, după mai puțin de un an, să fie adoptată Legea 132/2017.
Atât textul din 2016 cât și cel din 2017 au adus modificări, atât cu privire la vătămările integrității corporale cât și modalității de calcul al daunelor materiale suportate de autoturisme în accidentele de circulație.
Cât privește domeniul vătămărilor integrității corporale, O.U.G. 54/2016 a introdus noțiunea punctului traumatic, noțiune preluată și de Legea 132/2017, punct care are valoarea dublului salariului de bază minim pe țară.
Deși I.N.M.L. „Mina Minovici” trebuia să stabilească un punctaj iar Ministerul Sănătății și A.S.F. să emită un ordin comun, care să stabilească numărul de puncte care se acordă fiecărui tip de vătămare corporală, până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat, iar noțiunea mai sus amintită a rămas, cel puțin deocamdată, fără aplicabilitate.
Pe de altă parte, chiar și în condițiile în care s-ar aplica această noțiune atât O.U.G. 54/2016 cât și Legea 132/2017 au prevăzut acest criteriu doar pentru înțelegerile amiabile, în caz contrar stabilirea unei sume rămânând prerogativa judecătorului.
În ceea ce privește daunele materiale suferite de autoturisme, prin normele A.S.F. s-au introdus noi modalități de calculare a daunei totale și a valorii maxime de despăgubire raportat la valoarea de piață a autoturismului, renunțându-se la criteriul coeficientului de uzură anterior utilizat.
Toate aceste modificări legislative sunt de natură să circumstanțieze activitatea societăților de asigurare, iar nouă, profesioniștilor din domeniu, să ne pună la încercare capacitatea de adaptare.


Prin ce se caracterizează stilul dumneavoastră de leadership? Cât de dificil a fost să formați o echipă de avocați redutabilă?

Consider că un bun lider este, în primul rând, o persoană care știe cum să-și aleagă colaboratorii, prin urmare, am pus accent pe acest aspect și am creat o echipă formată din oameni care nu trebuie să fie îndrumați prea mult pentru că sunt responsabili și perseverenți, fiind conștienți că succesul echipei va genera, automat, și succesul membrilor săi.
Astfel, având o strategie a activității pe termen scurt și mediu, fiecare membru al echipei cunoaște obiectivele asumate și contribuie la îndeplinirea acestora cu succes, având, totodată, posibilitatea de a-și consolida cunoștințele și de a-și valorifica abilitățile la un nivel cât mai înalt.      


Care sunt avantajele celor care apelează la serviciile societății dumneavoastră?

Avem obiective profesionale ambițioase, conducând proiecte cu încredere și succes. Obiectivul nostru principal este acela dea a avea succes în fiecare cauză angajată, empatizând cu situația clientului și interesele sale.
Deținem controlul situațiilor juridice gestionate, oferind încredere și confort, confruntând rapid și decisiv problemele și obstacolele întâlnite.


Cu ce experți (notari, practicieni în insolvență, executor judecătorești, traducători, evaluatori autorizați, consultanți fiscali etc.) colaborați constant?

Colaborăm, în mod constant, cu profesioniști din toate domeniile necesare identificării probatoriului, administrării sau combaterii probelor, și, ulterior, ducerii la îndeplinire a dispozitivului sentințelor prin executarea silită.
De altfel, în diferite materii colaborăm cu experți tehnici, topografi, experți poligraf, criminaliști, detectivi particulari, care împreună cu o strategie corespunzătoare și o pregătire temeinică duc la realizarea scopului pentru care suntem angajați.
    

Cum vă motivați și stimulați echipa de avocați?

Suntem o sursă constantă de idei și proiecte, depășind limitele și provocările ivite și îndeplinind cu energie obiectivele profesionale. Energia și determinarea în îndeplinirea obiectivelor stimulează întreaga echipă, fiecare membru urmărind succesul în fiecare speță, pentru că, așa cum am mai spus, suntem conștienți cu toții că succesul echipei va genera, automat, și succesul membrilor săi.


Care este numărul optim de avocați la care doriți să ajungeți, având în vedere nevoile pieței și experiența de până acum?

Nevoile pieței sunt mult mai mari decât se conștientizează. În prezent majoritatea justițiabililor ajung în fața unui avocat doar când alte variante sunt epuizate, iar, din păcate, de cele mai multe ori, în acel moment este dificil de stabilit o strategie care să asigure succesul.
În ceea ce privește numărul de avocați pe care îl dorim, nu cred că se poate vorbi despre un număr optim, această chestiune depinzând foarte mult de capacitățile fiecărui avocat. Tot ce putem spune este că, la momentul actual, echipa noastră este pregătită să gestioneze, cu succes, toate cauzele în care este implicată, dar, raportat la împrejurarea că ne aflăm în plină ascensiune, pe viitor, echipa se va mări, cu siguranță.


Pe ce abilități puneți accent atunci când luați în considerare recrutarea de noi colaboratori?

Colaboratorii noștri trebuie să știe să facă parte dintr-un sistem, păstrându-și, în același timp, individualitatea și creativitatea. Energia și determinarea în îndeplinirea obiectivelor sunt abilități deosebit de apreciate în echipa noastră.    


Ce-i sfătuiți pe tinerii care doresc să se îndrepte către avocatură? Ce greșeli ar trebui să evite?

Profesia de avocat necesită pregătire continuă, răbdare și multă muncă, astfel încât, numai cu perseverență și determinare se pot obține rezultatele urmărite.


Unde vă vedeți peste 5 ani, ca dimensiune a business-ului, anvergura clienților și poziționarea în piață?

Suntem în plină dezvoltare și avem obiective bine stabilite astfel că în 5 ani vom fi o societate de referință atât în domeniul litigiilor de dreptul asigurărilor, cât și în litigiile intra-societare, iar, în același timp, vom reprezenta o alternativă eficientă pentru externalizarea departamentelor juridice ale diferitelor companii.
Pe termen scurt și mediu, vom demara un proiect de mare anvergură pentru una din minoritățile naționale, proiect pentru care a fost nevoie de multe resurse și o strategie complexă.
În paralel implementăm noul serviciu destinat persoanelor juridice, societatea noastră urmând să poată înlocui întreg departamentul juridic al clientului, iar, în termen de 3 ani, estimăm că acest serviciu va reprezenta 40% din activitatea societății noastre.


Piața serviciilor juridice trece prin transformări radicale datorate reglementărilor tot mai complexe, riscului crescut în arii multiple, evoluției economiei digitale și  presiunii continue privind reducerea costurilor. Cum vedeți evoluția pieței avocaturii în România, în acest context?

Piața avocaturii este întotdeauna adaptată clientului, iar avocatul se află într-un proces de pregătire profesională continuă. De exemplu chiar în prezent are loc o serie de modificări ale codurilor fundamentale, intrate în vigoare în 2011.
Cunoașterea de către avocat a domeniului digital reprezintă, pe zi ce trece, o necesitate, fluxul de informații fiind transmis mult mai ușor prin intermediul internetului, astfel încât digitalizarea reprezintă un avantaj al avocatului.
Creșterea riscurilor atrage necesitatea analizării fiecărui pas și implicit consultarea unui specialist, astfel încât piața serviciilor juridice se adaptează necesităților clientului.


Cum apreciați pregătirea judecătorilor care activează în instanțele din județul Timiș și volumul de încărcare a acestora cu dosare?

Instanțele din județul Timiș se bucură de buni profesioniști, dar supraîncărcați de nivelul de activitate. În pofida volumului mare de dosare, litigiile se soluționează de principiu în termene previzibile, într-un mod profesionist.


Gociu Adrian