9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > Drept Societar – INCOMPATIBILITATEA ASOCIATULUI DE A VOTA, LA ALEGEREA SA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR

Drept Societar – INCOMPATIBILITATEA ASOCIATULUI DE A VOTA, LA ALEGEREA SA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR

Legea 31/1990 impune o serie de limitări asociaților care pot intra în conflict de interese cu societatea, fie prin prisma calității de administrator fie prin tranzacții încheiate cu societatea.

Astfel, asociatul administrator este obligat să se abțină de la vot în condițiile în care se solicită revocarea sa din calitatea de administrator, sub sancțiunile prevăzute de art.127 al.2 LS.

Conflictul de interese într-o societate comercială poate interveni ori de câte ori în hotărârea adunării generale care urmează a fi adoptată se discută un interes personal al asociatului sau al persoanei față de care este mandatar. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când se numește un administrator în persoana unui asociat, acesta este în conflict de interese și obligat să se abțină de la vot.

De altfel aceeași este situația când asociatul cumpără bunuri de la societatea la care este asociat sau vinde bunuri societății respective, acesta fiind obligat să se abțină de la vot, sub sancțiunea obligării sale la daune interese, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Într-o speță particulară, doi asociați și administratori au întâmpinat următoarea problematică, evident ca urmare a unui conflict personal între aceștia.

Primul asociat și administrator a convocat Adunarea Generală a Asociaților, cu ordinea de zi, revocarea din calitatea de administrator al celui de-al doilea asociat.

La Adunarea Generală a Asociaților, asociatul administrator 2 a fost obligat să se abțină de la vot, fiind astfel revocat din calitatea de administrator.

În situația dată Asociatul 2, înainte de a fi revocat din calitatea de administrator, a convocat Adunarea Generală a Asociaților, cu ordinea de zi: revocarea din calitatea de administrator al primului asociat și numirea unei alte persoane în calitatea de administrator.

La a doua Adunare Generală a Asociaților, primul acționar a fost obligat să se abțină de la vot, fiind astfel revocat din calitatea de administrator.

Discuțiile contradictorii au privit dreptul asociatului 1 de a participa la vot, pentru alegerea unei alte persoane în calitate de administrator, în condițiile în care noul administrator îl înlocuia pe acesta.

Cum art.127 alin.1 LS, vorbește despre abținerea de la vot, în condițiile în care există un interes contrar, iar interesul contrar poate rezida din operațiunea de înlocuire a fostului acționar administrator, Adunarea Generală nu a luat în vedere votul exprimat de asociatul 1, iar prin hotărâre a fost desemnat în calitate de administrator persoana propusă de asociatul 2.

Această situație a creat mediul favorabil pentru a negocia preluarea întregii societăți de către asociatul 2, care a fost clientul nostru, iar în urma negocierilor acesta a cesionat toate părțile sociale deținute de asociatul 1.

Exemplul prezentat, din portofoliul nostru, face dovada că o societate poate ”supraviețui” unui litigiu dintre asociați, sub condiția exercitării tuturor drepturilor prevăzute de Legea 31/1990, interpretării corecte a actelor normative, dar și a negocierii.

Fara comentarii

Lasa un comentariu