9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > Gociu și Asociații a devenit operator autorizat de arhivă în vederea înregistrării în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGM)

Gociu și Asociații a devenit operator autorizat de arhivă în vederea înregistrării în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGM)

Ce este Registrul de Publicitate Mobiliară?

Registrul de Publicitate Mobiliară este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și pe bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Practic, acest registru reprezintă sistemul legal de publicitate mobiliară pentru ipoteci mobiliare, fiducii, avize specifice, creanțe securizate și obligațiuni ipotecare.

Conform Art. 2.413 din Noul Cod Civil Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare:

(1) Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, daca prin lege nu se prevede altfel.

(2) Organizarea și funcționarea arhivei se reglementează prin lege specială.

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM – oferă informații atât creditorilor (bănci, IFN-uri etc) despre ipotecile mobiliare oferite de un debitor pentru un credit, cât și cumpărătorilor (persoane fizice sau juridice) care pot verifica dacă există vreo ipotecă mobiliară constituită asupra unui bun pe care urmează să-l achiziționeze (bunuri mobile, automobile, stocuri de marfă, utilaje etc).

Care sunt funcțiile și rolul Registrului de Publicitate Mobiliară?

 1. Funcția de asigurare a priorității.

Concursul între creditorii ipotecari ai aceluiași bun, cu alte cuvinte, rangul de preferință între creditorii ipotecari sau rangul de prioritate pe care creditorii garantați cu ipotecă îl au în fața creditorilor negarantați ai aceluiași debitor, este reglementat în Art. 2.420 din Noul Cod Civil – Concursul ipotecilor mobiliare
(1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege.

(2) Ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au fost perfectate.

 1. Funcția de a avertiza potențialii creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior.

Pentru că înregistrarea în Registrul de Publicitate Mobiliară este publică, orice persoană interesată să cumpere un bun mobil poate verifica dacă acel bun este înscris în Registru, iar în consecință dacă există o ipotecă mobiliară asupra bunului respectiv.

Important de menționat este faptul că, cumpărătorul unui bun înscris în Registrul de Publicitate Mobiliară nu este cumpărător de bună credință, astfel încât acel bun poate fi urmărit în mâinile oricui s-ar afla de creditorii care au înscris dreptul de garanție în Registru.

 1. Funcția de publicitate.

Caracterul datelor înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară – RNPM – fosta Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM este public, deci orice persoană are acces la datele înscrise în registru.

Spre exemplu, verificarea Registrului poate fi utilă în activitatea de due dilligence necesară verificării unui client sau furnizor, având în vedere că reprezintă o sinteză a datoriilor garantate mobiliar, cum sunt contractele de leasing.

Registrul National de Publicitate Mobiliară – RNPM – fosta Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM pune la dispoziție un program de căutare prin care se pot obține date exacte cu privire la garanțiile reale mobiliare înscrise în Registrul National de Publicitate Mobiliară – RNPM.

Ca regulă generală, căutarea se realizează fie în funcție de atributele de identificare a unei persoane (potențialul debitor), fie în funcție de descrierea bunului ce urmează a fi afectat ipotecii (căutare recomandată mai cu seamă cu privire la autovehicule, descrise prin seria motorului și numărul de identificare).

În cazul unei căutări având după criteriul: CUI/CNP rezultatele vor include toate ipotecile mobiliare constituite de acesta în favoarea creditorilor.

În condițiile în care nu s-a găsit nici o înregistrare, potențialul creditor poate să își înregistreze ipoteca, având prioritate fata de creditorii care, ulterior, își vor înregistra ipoteci cu privire la bunul respectiv.

Dacă în schimb căutarea a evidențiat faptul că există ipoteci înregistrate anterior, creditorul va putea cere informații de la debitor cu privire la obligația garantată prin ipoteca înscrisă în Registrul National de Publicitate Mobiliară, putând în funcție de caz, să ceară constituirea ipotecii pe un alt bun ori să accepte drept ipotecă chiar acel bun, dar de un rang inferior.

De altfel pot fi întâlnite situații în care obligația garantată prin ipoteca înscrisă în Registrul National de Publicitate Mobiliara să fi fost deja executată de către debitor, iar creditorul a neglijat să ceară înscrierea în Registrul National de Publicitate Mobiliara a unui aviz de stingere, după cum este posibil ca înregistrarea din Registrul Național de Publicitate Mobiliară să se refere la o creanță negarantată ori la un act juridic pentru care înscrierea în Registrul National de Publicitate Mobiliară nu reprezintă, conform legii, o metodă validă de publicitate.

Ce acte se înregistrează în Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

În Registrul Național de Publicitate Mobiliară, se pot înregistra:

 • ipotecile mobiliare
 • fiduciile
 • obligațiunile ipotecare
 • creanțele securizate
 • clauze de insesizabilitate
 • clauze de inalienabilitate
 • clauze de rezervă a proprietății
 • pacte de răscumpărare
 • cesiuni de creanță
 • declarații de rezoluțiune
 • declarații de reziliere
 • hotărâri judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
 • regimul matrimonial
 • uzufructul asupra creanțelor
 • plata anticipată a chiriei
 • cesiunea creanței privind chiria
 • contracte de asistență juridică
 • alte acte sau fapte juridice supuse publicității conform legii.

Care este rolul Gociu și Asociații?

În calitate de operator autorizat, Gociu și Asociații poate înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobiliară actele sau faptele juridice supuse înscrierii.

Totodată, Gociu și Asociații poate înregistra avizul de stingere a creanței, cât și verifica datele înscrise în Registru, fie în cadrul unei activități de due diligence, fie punctual pentru bunuri, creanțe sau datele de identificare ale debitorului.

Fara comentarii

Lasa un comentariu