9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Magazin
Gociu & Asociatii > Cerere eliberare minută

Cerere eliberare minută

50,00 lei + TVA

Minuta cuprinde soluția în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflați în minoritate. Aceasta se eliberează după ce a fost luată hotărârea.

Întocmirea minutei este obligatorie în cazurile în care judecătorul sau instanța dispune asupra măsurilor preventive și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Documentul se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul se atașează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute ale instanței.

Redactarea unei minute oferă posibilitatea verificării celor deliberate asupra cauzei și a exercitării controlului în calea de atac. Este obligatorie întocmirea, după deliberare, a minutei, care reprezintă dispozitivul pe scurt al hotărârii, lipsa acesteia atrăgând nulitatea respectivei hotărâri. În cazul în care se constată că la instanța de fond nu s-a întocmit o astfel de minută, sentința este lovită de nulitate absolută.

 

DESCĂRCAȚI MODEL CERERE ELIBERARE MINUTĂ

Avocații din cadrul casei de avocatură Gociu & Asociații vă pot ajuta să completați cererea de eliberare minută corect. Iată ce trebuie să conțină aceasta:

  • în antetul cererii trebuie menționată instanța și numărul dosarului;
  • calitatea părții din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal / accesoriu, chemat în garanție, chemat în judecată etc.;
  • se va indica reprezentantul menționat în evidențele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat și reprezentantul desemnat pentru asociațiile, societățile și entitățile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin (1) pct. 3 și 4 din C. proc. Civ. 1;
  • data pronunțării;
  • motivele pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea certificatului;
  • taxa de timbru.

Asigurați-vă că primiți răspunsurile care vi se cuvin! Apelați cu încredere la unul dintre avocații din cadrul echipei noastre care să vă ajute cu completarea corectă a cererii de eliberare minută, depunerea și reprezentarea în fața instanței. Programează chiar acum o ședință de consultanță, la numărul de telefon +40 372 887 048.