9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

a

Contestație decizie de concediere

Procedura de contestație a deciziei de concediere poate fi solicitată pentru a dispune anularea deciziei de concediere, în măsura în care salariatul consideră că decizia de concediere este nelegală și / sau netemeinică. Contestarea deciziei de concediere poate fi formulată în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării, la instanța de judecată.

 

Pe calea contestației deciziei de concediere se poate solicita:

 • anularea deciziei de concediere;
 • plata unei despăgubiri bănești egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate;
 • reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii, în cazul anulării deciziei de concediere.

 

Procedura de contestație decizie de concediere este scutită de taxa judiciară și de timbru, iar soluționarea ei se realizează în regim de urgență.

 

Ce trebuie să conțină contestarea deciziei de concediere?

 

Contestarea deciziei de concediere trebuie să conțină toate elementele unei cereri de chemare în judecată, și anume:

 • numele și prenumele;
 • domiciliul sau reședința;
 • codul numeric personal (CNP);
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • contul bancar al salariatului;
 • denumirea angajatorului și sediul;
 • numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice – dacă sunt cunoscute;
 • numele și prenumele celui care reprezintă salariatul în proces. În cazul reprezentării prin avocat, numele și prenumele avocatului, cât și sediul profesional;
 • obiectul cererii de chemare în judecată (anularea deciziei de concediere, plata despăgubirii bănești, reintegrarea, plata daunelor morale, a cheltuielilor de judecată);
 • toate motivele de fapt și de drept ale contestației (motive de nelegalitate și de netemeinicie ale deciziei de concediere);
 • probe care să poată fi folosite în cadrul procesului (înscrisuri, interogatoriu, martori, etc.).

 

Dacă te afli într-o astfel de situație și ai nevoie de asistență, consultanță sau reprezentare pentru depunerea unei contestații de decizie concediere cu desființare de post sau nu, programează o întâlnire cu avocații Gociu & Asociații. Specialiștii noștri au experiență îndelungată în rezolvarea litigiilor de Dreptul Muncii, dintre angajat și angajator.

Ai nevoie de ajutor rapid in chestiuni juridice? Noi suntem Online!