9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Magazin
Gociu & Asociatii > Contract de cesiune de creanță (model)

Contract de cesiune de creanță (model)

1 000,00 lei + TVA

Conform Codului civil, art. 1566, alin. 1, cesiunea de creanță este definită drept convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț”. Un astfel de contract implică următoarele părți: creditorul sau cedentul (care transmite creanța); dobânditorul sau cesionarul (cel care o primește); terțul sau debitorul (asupra căruia există creanța și care este îndatorat să execute prestația).

Din punct de vedere legal, pot fi cesionate creanțe pecuniare (având ca obiect o sumă de bani) sau de altă natură, născute din orice tip de contract, delict, faptă ilicită generatoare de obligații, din acte juridice unilaterale, chiar și creanțe viitoare sau eventuale. Există și excepții, spre exemplu creanțele declarate netransmisibile prin lege sau cele cu un caracter intuitu personae (contract care trebuie executat doar de persoana în considerarea căruia a fost încheiat).

 

Model contract de cesiune de creanță – cum completați

 Un contract de cesiune de creanță (modelul îl puteți descărca din josul paginii) conține următoarele părți și elemente:

– data și locul unde a fost încheiat;

– părțile contractante (cedent și cesionar, cu detalii clare pentru identificarea lor);

– obiectul contractului și prețul cesiunii;

– efectele cesiunii (drepturile și acțiunile de care beneficiază cesionarul, modurile prin care își poate valorifica creanța etc.);

– alte clauze (dacă este cazul);

– numărul de exemplare originale (și având aceeași valoare juridică);

– semnăturile cedentului și cesionarului.

Casa de avocatură Gociu & Asociații vă pune la dispoziție, spre descărcare, un model de contract de cesiune de creanță și vă stă alături cu informații utile și lămuriri, în orice situație v-ați afla și orice întrebare ați avea!