Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Unul dintre principalele obiectivele echipei gociuavocati.ro este asigurarea confidențialității datelor personale și va depune eforturi și resurse necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul 2016/679 care are efecte pe teritoriul României.

 

Am pregătit acest document pentru dumneavoastră ca urmare respectării unui dintre principiile esențiale acestui regulament și anume transparența cu privire la modul în care colectăm, transferăm, utilizăm și protejăm datele cu caracter personal colectate atât prin utilizarea sitului gociuavocati.ro cât și prin orice alta interacțiune cu echipa noastră.

 

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica politica de confidențialitate pentru a include orice modificare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră ca și orice altă modificare pentru a îndeplini cerințele legale. Vă rugăm să verificați periodic Politica de Confidențialitate  deoarece orice modificare va fi afișata în cadrul acestui document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:

  1. Consimțământul persoanei vizate;
  2. Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
  3. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
  4. Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  5. Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
  6. Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Conform art. 39 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public. În acest caz, temeiul pe baza căruia formele de exercitare a profesiei prelucrează datele cu caracter personal ar putea fi cel prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulament.

Prelucrare necesară pentru încheierea și executarea unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament)

Elementul cheie care justifică utilizarea acestui temei juridic este necesitatea încheierii sau executării unui contract. În acest context, prelucrarea este legală dacă:

  1. Există un contract valabil, pentru a cărui executare este necesară prelucrarea de date cu caracter personal; sau
  2. În faza pre-contractuală, la solicitarea persoanei vizate, este nevoie de prelucrarea anumitor date cu caracter personal în vederea încheierii contractului. 

Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament)

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile operatorului. De asemenea, prelucrarea impusă printr-o decizie administrativă / hotărâre judecătorească (ele însele, luate în temeiul unei abilitări legale) poate fi justificată tot prin necesitatea conformării unei obligații legale.

Prelucrarea trebuie să fie necesară conformării obligației legale. Dacă se poate asigura în mod rezonabil conformarea cu norma legală fără respectiva prelucrare sau printr-o prelucrarea mai puțin invazivă / cuprinzătoare, nu poate fi utilizat acest temei.  

Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului 2016/679,  atât conform art.6 alin.1 lit.b, c și e), fiecare caz în parte fiind integrat în dispozițiile legale incidente. 

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

gociuavocati.ro este deținut de Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați, cu sediul Eugeniu de Savoya, nr.7, ap.16, Timișoara, Județul Timiș, România, cod unic de înregistrare fiscală RO40244594.

În cazul în care aveți nevoie de orice informație adițională va rugăm să ne contactați la adresa de email office@gociuavocati.ro.

 

gociuavocati.ro colaborează cu furnizor extern, MobilPay, cu privire la plățile online. Datele personale necesare în momentul plăți comenzilor nu vor fi stocate nici o data în fișierele gociuavocati.ro. Vă recomandam sa consultați politica de confidențialitate privind protecția datelor personale descrise pe situl MobilPay, deoarece responsabilitate le revine în totalitatea lor.

Scopurile prelucrării datelor personale

 

 

Durata păstrări datelor dumneavoastră personale

 

Datele cu caracter personal stocate de websiteul massifstore.com (Le Joli Mobilier S.R.L.) în general vor fi păstrate atâte timp cat aveți contul și cat utilizat situl nostru. În  orice moment puteți solicita ștergerea anumitor informații sau încheierea contului. În cazul în care legislația în vigoare sau interesele noastre o impun putem păstra anumite informații ulterior încheieri contului dimneavoastră.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal

 

gociuavocati.ro nu transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către terți.

 

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

gociuavocati.ro asigura securitate datelor cu caracter personal prin utilizarea unor măsuri tehnice conform standardelor industriei. Datele cu caracter personale sunt criptate si sunt stocate pe servere securizate. MobilPay furnizor pentru servicii legate de plăți online folosește tehnologia HTTPS și toate informațiile sunt criptate.

Drepturile dumneavoastră în legătura cu datele personale recunoscute de regulament sunt:

 

 • Accesul la datele dumneavoastră
 • Dreptul la rectificarea oricărei greșeli din fișierul nostru. În anumite situații exista posibilitatea sa verificam exactitatea datelor oferite de dumneavoastră.
 • Dreptul la ștergerea datelor personale

 

Puteți solicita ștergerea datelor personale doar în următoarele cazuri:

 • Datele personale nu mai sunt necesare deoarece nu se mai folosesc pentru scopul in care au fost colectate.
 • Datele au fost prelucrate ilegal.

Avem dreptul de a ne opune solicitări dumneavoastră de a șterge data, în cazul în care datele sunt necesare:

 • pentru respectarea obligațiilor legale,
 • pentru apărarea sau executarea unor drepturi în instanță. 

 

Puteți cere restricționarea prelucrări datelor în următoarele cazuri:

 • Dacă datele personale folosite de gociuavocati.ro nu sunt corecte (pentru mai multe informații va rog sa consultați secțiunea Rectificare).
 • Datele nu mai sunt necesare pentru scopuri pentru care au fost colectate dar nu doriți sa le ștergeți.

 

 • Portabilitatea datelor:

 

Ne puteți cere transmiterea datelor personale într-un format structurat și cu posibilitatea de citire automata. De asemenea ne puteți cere transmiterea datelor către un alt operator dar doar în baza consimțământului și/sau încheierii unui contract cu dumneavoastră.

  Plângere către autorități pentru protecția datelor

 • Aveți dreptul sa depuneți plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 • E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

Ne puteți contacta în orice moment pe adresa de email office@gociuavocati.ro legat de orice nelămurire cu privire la utilizarea sau stocarea datelor dumneavoastră personale.