Termeni si conditii

Termeni si condiții

Termeni și condiții generale

 

Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați

Sediu: Strada Eugeniu de Savoya, nr.7, ap.16 ,Timișaora, Județul Timiș     

Program de lucru: Luni – Vineri, 9 – 16

Email: office@gociuavocati.ro

Tel: 0721941566

Cod fiscal: RO40244594

Înființată prin Decizia 174/2018 a Baroului Timiș

 

Echipa Gociu și Asociații SCA vă mulțumește pentru interesul acordat și vă informează că accesarea și utilizarea acestui website implică acceptarea termenilor și condițiilor menționate în continuare.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile afișate în scopul evitării neînțelegerilor ulterioare.

 

Informații privind drepturile de autor

 

Toate informațiile regăsite în cadrul site-ului gociuavocati.ro, logo, sigla, poze, text, elemente de grafica a website-ului, programe, script, baza de date sunt proprietatea Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați, conform legii în vigoare referitoare la drepturile de autor.

În cazul folosiri oarecarei informații menționate anterior fără acordul Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați sau gociuavocati.ro se pedepsesc conform legii în vigoare.

 

Accesarea website-ului gociuavocati.ro este necondiționat pentru fiecare persoana.

Doar prin descărcarea, copierea conținutului în scopuri personale diferite de cele pentru care a fost creat acest site de prezentare a SCA, încalcă drepturile de autor.

În cazul în care aveți nelămuriri în legătura cu drepturile de autor ne puteți contacta pe adresa de email office@gociuavocati.ro

Informații privind utilizarea de cookie-uri

gociuavocati.ro folosește cookie-uri serviciul oferit de Google Analytics si se refera la analiza modului de utilizare sitului gociuavocati.ro. Toate datele colectate, inclusiv adresa IP, vor fi stocate într-un server Google. Google poate împărtăși aceste date personale cu terții în cazul în care acest lucru este legal necesar.

Google va folosii informațiile stocate pentru cercetare și analize privind comportamentul clienților în cadrul acestui website și altor furnizori de servicii online.

În momentul în care accesați gociuavocati.ro aveți dreptul și posibilitatea de a refuza folosirea de cookie-uri (popout buton).

Prin informațiile furnizare de dumneavoastră cu acceptare de cookie-uri ne ajutați sa îmbunătățim și sa personalizeze experiența pentru fiecare utilizator.

Prin utilizarea acestui website sunteți de acord cu prelucrarea și stocarea informațiilor de către Google.

Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitatea datelor Google va rugam sa accesați linkul de mai jos:

 

https://policies.google.com/privacy

 

Ca urmare legislației în vigoare gociuavocati.ro nu își asuma responsabilitatea pentru următoarele aspecte:

  • Informațiile fals furnizate de dumneavoastră (client) care vă revin în totalitate;
  • Întreruperea accesului la acest site datorită furnizorului de internet;
  • Contactarea virușilor prin accesarea acestui website.

Ne rezervam dreptul de a refuza o consultanță juridică on-line sau furnizarea de informații juridice, sau de orice fel în orice stadiu din mai multe motive, unul dintre aceste:

  • Prezentarea unor situații neserioase sau vătămătoare pentru SCA sau terți
  • Solicitări care privesc încălcări ale legii
  • Solicitări care urmăresc crearea de strategii pentru eludarea legilor sau vătămarea unor terți

Informații legate de servicii de consultanță juridică oferită on-line

 

Echipa gociuavocati.ro oferă consultanță juridică on-line, pe bază de programare prealabilă, prin intermediul serviciilor specifice de conferință privată oferită de Google.

Plata serviciului se efectuează anticipat, pentru o oră de consultanță juridică iar în cazul în care consultanța depășește o oră se va emite factură separat de SCA.

 

Ne rezervăm dreptul de a refuza o cerere de consultanță ori chiar începută de a o încheia, în condițiile în care clientul nu are un comportament cuviincios, corespunzător, dacă se aduc ofense, injurii sau discuția nu se poartă într-un cadru civilizat.

 

Informații legate de consultanța juridică

 

Toate onorariile (prețul serviciilor prestate de avocat) sunt afișate în cadrul acestui site online, sunt în RON și conțin TVA.

 

Comanda Clientului

 

În cadrul formularului de comandă consultanță juridică, clientul alege data și ora consultanței juridice (pe baza orarului comunicat pe site), încarcă documentele despre care dorește să discute și face un scurtă prezentare a obiectului consultanței. 

 

Ne rezervam dreptul de a modifica onorariile afișate în cadrul acestui site oricând considerăm necesar, dar nu se aplică clienților care au formulat deja o comandă de consultanță juridică.

  

 

Informații legate de Politica de restituire a onorariilor

 

Activitatea avocatului este desfășurată în temeiul Legii 51/1995, regăsită la adresa http://www.unbr.ro/legea-nr-511995/,  a Statului profesiei de avocat regăsit la adresa http://www.unbr.ro/statutul-profesiei-de-avocat/.

Societatea Civilă de Avocați Gociu și Asociații este înscrisă în tabloul avocaților, din Baroul Timiș, regăsit la adresa https://www.baroul-timis.ro/frontend/web/site/tablou-societati-civile-profesionale

Competența avocaților Gociu și Asociații este: toate instanțele, astfel cum reiese din: https://www.baroul-timis.ro/frontend/web/site/avocat?user=333 

Consultanța juridică:

Definiție: Consultațiile juridice pot fi acordate, conform legii, doar de către Avocații înscriși în Barouri membre ale UNBR, în scris sau verbal în domenii de interes pentru client, precum:

a)redactarea si/sau furnizarea către client, prin orice mijloace, după caz, a opiniilor juridice și informațiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
b)elaborarea de opinii legale;

c)elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenții, statute etc.) și asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea;
d)elaborarea proiectelor de acte normative;

e)participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condițiile legii;

f)orice alte consultații in domeniul juridic.

Activitatea de consultanță începe odată cu studierea actelor transmise de client, în vederea oferirii consultanței juridice, indiferent dacă clientul mai beneficiază de răspunsuri la întrebările sale ( în condițiile în care nu mai inițiază conferința sau nu mai solicită consultanța).

Onorariul regăsit pe site este pentru o oră întreagă de consultanță, nefiind divizibil chiar dacă consultanța nu a durat o oră.

Dacă se depășește o oră clientul își va exprima acordul pentru achitarea unui onorariu suplimentar, comunicat în timpul consultanței.

Onorariile avocatului de principiu nu se restituie, cu următoarele excepții:

    •  Clientul nu a transmis documente pentru studiu și consultanța nu a fost prestată de avocat
    • Clientul a transmis documente pentru studiu, însă a renunțat la prestarea consultanței, într-un termen scurt, astfel încât avocatul să nu fi studiat înscrisurile puse la dispoziție.

În condițiile în care consultanța este în desfășurare, iar datorită atitudinii clientului avocatul sistează discuțiile, onorariul nu se restituie.

Prin acceptarea prezentelor condiții, clientul este de acord cu încheierea unui contract de asistență juridică, la distanță, având ca obiect acordarea de consultații juridice, cu următoarele clauze:

Clauze speciale

Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de onorariu şi cheltuieli aferente.

Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract şi/sau în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Faţă de terţi dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocaţială. Prezentul contract nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor.

Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează avocatului şi îşi exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informaţiilor pe care le-a furnizat.

Executarea obligaţiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestuia.

Neplata onorariului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum şi neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 din contract dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.

Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.

Prin semnarea prezentului contract clientul, persoană fizică sau juridică, își exprimă acordul ca avocatul să ia cunoștință, să stocheze si să folosească datele cu caracter personal, ale sale sau ale reprezentantului legal, fie că sunt comunicate de client, fie că sunt aflate în desfășurarea activității juridice.

 

Informații privind comunicarea cu echipa gociuavocati.ro

 

În scopul rezolvări oricărei probleme apărute va rog sa ne contactați pe email sau sub denumire CONTACT unde veți găsi un formular prin intermediul căruia ne puteți transmite informații care doriți sa împărtășiți. 

Toate mesajele vor fi recepționate și analizate de un membru al echipei gociuavocati.ro, care au obligația să răspundă în cel mai scurt timp posibil.

 

Ne rezervăm dreptul să refuzăm servicii, în condițiile în care din informațiile pe care le avem activitățile clientului sunt contrare legii, dacă se depășește aria noastră de expertiză, dacă clientul are o atitudine necuviincioasă ori din alte cauze.

 

Informații privind plata

 

 -Plata online cu cardul prin MobilPay, care presupune achitarea  integrală în momentul plasări comenzii.

 

 

Forță majoră

 

Conform legislației în vigoare, nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă aceasta neexecutare se datorează unui eveniment de forță majoră.

Dispoziții  finale

 

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificare asupra conținutului în cadrul termenilor și condițiilor, precum și descriere/grafică sitului, fără a fi necesara vreo notificare prealabila a utilizatorilor.

 

Va mulțumim pentru interesul acordat!

 

Echipa gociuavocati.ro