9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

a

Avocat drept fiscal / contencios administrativ, Timisoara

Un avocat de Drept Fiscal oferă consultanță clienților în relația cu autoritățile fiscale și gestionează dosarele acestora de contencios și precontencios. În mod frecvent, acesta lucrează în parteneriat cu contabilii, experții-contabili sau cu auditorii clientului în vederea implementării celor mai bune soluții fiscale.

 

Servicii avocat contencios administrativ

 

Un avocat specializat în drept administrativ reprezintă interesele persoanelor fizice ori juridice în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative în problemele legate de emiterea actelor administrative, efectele actelor administrative emise, precum și în probleme legate de activitățile de control. Iată ce tip de servicii vă pot oferi avocații casei de avocatură Gociu & Asociații:

 

  • formulare și depunere de plângeri prealabile în fața autorităților sau instituțiilor pentru îndeplinirea procedurilor obligatorii sau pentru recuperarea / apărarea unor drepturi și interese legitime;
  • formulare și susținere plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției sau a altor sancțiuni, precum și, după caz, solicitarea suspendării măsurilor dispuse până la soluționarea definitivă a cauzelor;
  • asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată / completurilor de contencios administrativ;
  • acțiuni privind modificarea sau interpretarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu autoritățile publice, cum ar fi contracte de concesiune, de închiriere, de administrare etc.;
  • consultanță și asistență juridică pentru încheierea / modificarea / încetarea contractelor administrative;
  • acțiuni în anularea deciziilor de impunere emise nelegal și / sau neîntemeiat de către autoritățile sau instituțiile statului, centrale sau locale;
  • acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ;
  • acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere;
  • reprezentare și asistență juridică în cadrul procedurilor administrativ – jurisdicționale;
  • asistență și reprezentare juridică în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești.

Ai nevoie de ajutor rapid in chestiuni juridice? Noi suntem Online!