9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

Expertiză juridică

Reprezentăm cel mai înalt nivel de servicii juridice existente

a

Servicii juridice și consultanță avocat / expert judiciar

Oferim servicii juridice și consultanță avocat / expert judiciar  în majoritatea ariilor de interes al persoanelor juridice și persoanelor fizice, precum: litigii, arbitraj, contracte, due diligence, achiziții publice, dreptul muncii etc. De asemenea, casa noastră de avocatură poate substitui întregul departament juridic al companiei dumneavoastră.

 

Gociu și Asociații este o casă de avocatură de business: recomandăm serviciile unui avocat de consultanță juridică profilactică și oferim servicii juridice complete de consiliere (juridică) incluzând redactarea de contracte, acte constitutive și participăm la negocieri directe.

 

În urma stabilirii unei strategii menite să ducă la succes, Gociu și Asociații te poate reprezenta în fața tuturor instanțelor și organelor administrative.

 

Reprezentăm cel mai înalt nivel de expertiză și servicii juridice existente în domeniu, care includ serviciile avocațiale clasice (consultanță avocat, asistență/reprezentare juridică, redactare documente și acte procedurale, expertiză juridică, expertiză tehnică judiciară), dar și o suită de servicii juridice care ne diferențiază, cum sunt:

–          Strategie juridică de business;

–          Departament juridic extern;

–          LDDR (Loss/Damage/Destruction Report);

–          Negociere/Asistare în activitatea de Takeover, cât și redactarea actelor de transfer al părților sociale preluate.

Asigurăm confidențialitatea și securitatea informațiilor gestionate, beneficiind de o securitate informatică sporită și asigurarea stocării în deplină siguranță a tuturor documentelor și datelor informatice.

 

Gestionăm dosarele de litigii în programe specializate, care se actualizează automat cu sistemele informatice ale instanțelor de judecată și oferim acces clientului, acesta are posibilitatea să verifice singur stadiul fiecărui dosar și fiecare act încărcat în dosarul virtual aferent.

 

Obișnuim să recomandăm întocmirea unui LDDR report pentru litigiile de importanță sporită, în vederea identificării vulnerabilităților acțiunii, iar pentru un plus de obiectivitate putem simula litigiul, activitate care va evidenția previzibil criticile la care este supusă acțiunea introdusă.

 

Suntem pasionați de strategia de business, menită să evite crearea de litigii atât intra-societare, cât și cu partenerii de afaceri, iar în acest sens trasăm linii clare ale direcției societății, atât prin actele constitutive, cât și în contractele cu terții.

Business. Strategie de business:

Pentru noi strategia de business reprezintă analizarea – în cadrul serviicilor de consiliere juridică – a mai multor factori, cum ar fi, dar fără a ne limita:

 

Natura afacerii: obiect, noutate, acte normative care o reglementează,

încadrare fiscală, deductibilitate taxe ori TVA;

Numărul de asociați/acționari/participanți;

Forma juridică a afacerii: SA, SRL, SNS, SNC, SCA, PFA, II;

Tipul de clientelă;

Tipul de furnizori;

Dependența de cash-flow;

În urma analizelor efectuate, în funcție de specificul fiecărei companii, pregătim actele juridice necesare unei bune organizări ori funcționări a afacerii.

 

Stabilim detaliat condițiile funcționării afacerii prin acte constitutive menite să evite conflictele societare, dar și modalități de asumare de către membrii societății a direcțiilor ori planurilor de afaceri, plasarea de investiții ori constituirea de provizioane.

 

De asemenea, elemente importante sunt natura clientelei și, anume, analizarea solvabilității generale, dar și a riscului solvabilității clienților în particular, urmând a realiza contracte comerciale solide, a proteja mărci sau invenții, a analiza necesitatea întocmirii de asigurări de solvabilitate ori alte măsuri de protecție a investiției.

 

Totodată, în cadrul ședințelor de consultanță cu un avocat, vom avea în vedere stabilirea de reguli cu privire la încasarea debitelor, urmărirea debitorilor și realizarea cash-flow-ului – măsuri menite să asigure buna funcționare a oricărei companii.

 

Strategia de business implică analizarea și customizarea relațiilor cu angajații, în vederea evitării litigiilor din interiorul companiei, stabilirea unui regulament de ordine interioară ori a fișelor postului, reglementând astfel transparent și complet relația angajator-angajat.

 

În funcție de natura afacerii asigurăm și următoarele servicii juridice:

 

 • Înființare/modificare/fuziune/preluare societăți comerciale
 • Redactarea/modificarea/actualizarea actelor constitutive ale societății
 • Redactarea/modificarea de contracte comerciale
 • Redactarea/modificarea/actualizarea termenilor și condițiilor/politicii de

confidențialitate/GDPR pe site-ul web

 • Monitorizarea/protejarea mărcii/invenției
 • Redactarea contractelor de muncă/regulamentului de ordine

interioară/fișelor postului

 • Verificarea legislației aplicabile afacerii, avizelor necesare, obținerea

negațiilor de la diverse instituții

 

La Gociu & Asociații înființarea unei societăți comerciale presupune analizarea tuturor aspectelor legate de luarea deciziilor și specificul activității, iar actul constitutiv nu este unul oarecare, ci este customizat pentru nevoile clientului și activității comerciale.

ASIGURĂM DEPARTAMENTUL JURIDIC AL SOCIETĂȚII

 

Asigurăm servicii de expertiză juridiciară pe bază de abonament, în temeiul căruia asigurăm tot necesarul de servicii juridice al companiei, în funcție de specificul activității.

 

Contractul de asistență & consiliere juridică cu o casă de avocatură are avantajul externalizării problemelor de natură juridică, iar societatea nu are costurile specifice contractului de muncă.

 

Abonamentul se dimensionează la necesități sau la ore de activitate prestate și asigură societății eficientizarea costurilor cu departamentul juridic.

 

Avantajul major îl reprezintă faptul că societatea comercială are acces nu doar la cunoștințele unui singur avocat ce oferă consultanță juridică – angajat, ci a unei întregi echipe de avocați, cu o paletă mult mai largă de experiență.

 

În particular, avantajul oferit de casa noastră de avocatură îl reprezintă experiența avocaților, care în decursul carierei au participat în litigii din majoritatea ariilor de practică juridică.

 

De asemenea, în baza unui regulament pe care îl întocmim, în colaborare cu departamentul contabil putem efectua notificări de întârziere de plată ori chiar somații de plată, astfel încât să asigurăm realizarea cash-flow-ului fără implicarea managerului în activitatea de bază, acesta fiind informat doar în condiții de excepție.

 

NEGOCIERE

 

O afacere de succes acordă o importanță deosebită contractelor, pentru că, de ce nu, contractul este legea părților. În acest sens, pentru a ne asigura de încheierea în cele mai avantajoase condiții ale contractului, participăm la negociere și analizăm toate clauzele puse în discuție.

 

Negocierea poate reprezenta etapa de preîntâmpinare a unui litigiu și poate duce la soluționarea amiabilă a unui litigiu neînceput ori chiar soluționarea unui litigiu deja existent.

 

Negocierea este uneori necesară și în interiorul societății, astfel încât putem analiza situația fiecărui asociat și asistarea acestuia la adunările generale ale asociaților (AGA) ori alte acte menite să protejeze investiția, dar și societatea.

Contact

Achiziții publice:

Achizițiile publice constituie un domeniu cu un potențial economic deosebit, însă foarte mulți operatori economici participanți pierd licitații publice ca urmare a lipsei de cunoștințe de specialitate ori neglijența în administrarea procedurii.

 

Din păcate, în România, există o lipsă acută de specialiști în domeniu, atât pe partea de consiliere juridică a operatorilor economici participanți la licitații, cât și pe partea de consiliere juridică a autorităților contractante ce organizează licitații publice. De altfel, de foarte multe ori specialiști sunt considerați verificatorii tehnici, care nu au cunoștințe juridice și nu înțeleg pe deplin cerințele din caietul de sarcini ori condițiile de participare.

 

Premisa de la care plecăm este aceea că, pentru a maximiza procentul licitațiilor câștigate, cât și profitabilitatea lor, este necesar a se aplica o strategie bine pusă la punct încă din momentul publicării anunțului de participare, deoarece este mult mai ușor să previi problemele decât să încerci să le corectezi pe parcurs.

 

În acest sens, primul pas este acela al studierii temeinice a documentației de atribuire pentru că, de multe ori, cu intenție sau din necunoaștere, autoritățile contractante stabilesc condiții/cerințe nelegale/restrictive/abuzive.

 

Acestea pot fi remediate (prin adresarea de clarificări sau contestarea documentației de atribuire) dacă sunt depistate în timp util, pentru că, procedura remediilor și căilor de atac în materia achizițiilor publice este una foarte rapidă ce presupune termene extrem de scurte.

 

Departamentul nostru de achiziții publice are o vastă experiență în domeniul achizițiilor publice și poate oferi răspunsuri rapide și eficiente celor implicați in procedurile de achiziție publică, în cadrul unor ședințe de consultanță cu un avocat. Astfel, se va putea obține rezultatul maxim, dar legal, posibil.

 

Punem pe primul plan informarea corectă și profesională a clientului, de la bun început, astfel încât acesta să ia decizia cea mai avantajoasă, respectiv, cea care îi maximizează șansele de câștig sau cea care îi reduce la minimum pierderile determinate de participarea la o licitație pierdută.

 

Consultanța oferită de un avocat de specialitate în acest domeniu trebuie sa înceapă de la pregătirea ofertelor (consultanță avocat referitoare la documentațiile de atribuire; găsirea partenerilor necesari, fie ei terți susținători, asociați ori subcontractanți; etc.) și până la faza de contestare a rezultatelor nefavorabile și chiar a implementării contractelor de achiziție câștigate.

 

Pentru acest domeniu oferim posibilitatea încheierii unor contracte de asistență juridică no win – no fee sau mai bine spus: contracte de asistență juridică cu onorariu de succes și pentru aceasta ne bazăm pe rata noastă considerabilă de succes.

Contact

Due dilligence:

Due diligence are bineînțeles mai multe ramuri, iar casa noastră de avocatură le poate acoperi pe toate.

 

Avem capacitatea de a efectua rapoarte de due dilligence relativ la plasarea unei investiții străine în România ori de plasare a unei investiții autohtone, verificând în detaliu toate aspectele legale ori fiscale necesare investitorului înainte de plasarea unei investiții.

 

Un raport de consultanță a unui avocat de due diligence poate fi efectuat pentru plasarea unei investiții imobiliare și în acest sens putem verifica toate premisele dobândirii dreptului de proprietate ori chiar în plasarea unei investiții mobiliare.

 

Pentru dezvoltatorii imobiliari punem la dispoziție serviciul nostru de due diligence, cu scopul de a analiza potențialul dezvoltării, dar și limitele exploatării proprietății, identificând:

 

 • Riscurile în achiziția sau exploatarea proprietății, accesul la utilități
 • Limitele construcțiilor
 • Existența drepturilor terților asupra proprietății
 • Verificarea „puterilor” reprezentantului vânzătorului, persoană fizică sau juridică

 

Vendor integrity checks (verificarea integrității vânzătorului)

 

 • Verificarea împuternicirii reprezentantului/administratorului
 • Verificarea hotărârilor AGA, cu privire la autorizările vânzării
 • Verificarea situației financiare a vânzătorului, stare de insolvență/lichidare
 • Verificarea existenței litigiilor în care a fost vânzătorul implicat (pe baza

informațiilor publice disponibile)

 

Takeover (preluarea unei companii)

 

 • Verificarea contractelor în care societatea propusă spre vânzare este implicată
 • Verificarea litigiilor în care este societatea implicată și riscurile la care este supusă ca urmare a litigiilor pendinte
 • Verificarea situațiilor de risc juridic ale societății supusă vânzării: operarea cu licențele și autorizațiile prevăzute de lege, neautorizarea activității, total sau parțial
 • Verificarea tranzacțiilor prin care s-au dobândit bunuri
 • Verificarea solvabilității/integrității asociaților vânzători
 • Verificarea contractelor de muncă și posibilității existenței litigiilor de muncă
 • Analizarea riscurilor presupuse de activitatea companiei și riscurile preluării societății
 • Verificarea înregistrărilor fiscale, a deducerilor de TVA și a deducerilor de impozit pe venit/profit
Contact

Asigurări:

Experiența noastră de peste 10 ani în domeniul asigurărilor (angajați în timp atât de societăți de asigurare din România, cât și persoane vătămate, cesionari sau service-uri auto), ne plasează într-o nișă în care cunoaștem toate problemele intervenite în practică.

 

Fără a ne limita, arătăm câteva dintre problemele nevralgice cu care ne-am întâlnit și pentru care îți recomandăm să apelezi la consultanța unui avocat:

 

 • Din cauza condițiilor legale neclare, stabilite pentru plata despăgubirilor,

există mai multe teorii cu privire la data scadenței despăgubirilor, dar și cu privire la condițiile în care se datorează despăgubirea de 0,2%/zi de întârziere.

 • Lipsa de folosință și tarifele orei de manoperă, deși în fond chestiuni comerciale simple, au provocat lungi teorii contradictorii, uneori greșit înțelese sau deficitar interpretate, probleme care au dus la o lungă serie de inadvertențe în aplicarea practică a legii asigurărilor.
 • Ofertele de despăgubire efectuate formal, fără o bază obiectivă, iar plățile

efectuate în mod parțial și nejustificat, duc la blocaje mari în activitateaunităților reparatoare, obligate să cesioneze creanțele, unor societăți specializate, împrejurare care produce multe alte probleme de interpretare și aplicare practică a legislației asigurărilor.

 • Rata noastră de succes în materia asigurărilor reprezintă un procent de peste 95%, pentru stabilirea corectă a cuantumului despăgubirii ori a penalităților de întârziere datorate de asigurătorul în culpă.
Contact

Artă

România reprezintă o piață mică a cumpărătorilor de artă, astfel încât artiștii autohtoni se pot orienta către galerii de artă internaționale sau galerii de artă online, care le pot crește șansele expunerii publice a lucrării artistului.

 

În colaborare cu clientul nostru de suflet locontemporary.com, am pus bazele juridice expunerii mondiale a artiștilor români, prin participarea pe majoritatea site-urilor relevante de vânzare a artei contemporane și nu numai.

 

Galeria de artă online și reprezentarea artistului de către casa noastră de avocatură dă posibilitatea artiștilor de a se face cunoscuți pe piețele internaționale, oferindu-le în același timp siguranță și încredere, astfel încât talentul și imaginația să fie exploatate la maximum.

 

Oferim artiștilor servicii juridice complexe, dintre care enumerăm, fără a ne limita:

 

 • Redactarea/modificarea de contracte cu galerii de artă sau agenți de

vânzare a obiectelor de artă și/sau design

 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra lucrărilor
 • Protejarea imaginii artistului
 • Reseller integrity checks (verificarea integrității revânzătorului – galerie de artă sau comisionar de artă)
Contact

Litigii și Arbitraj

Ultima soluție în vederea apărării unui drept îl constituie promovarea unei acțiuni sau apărarea într-un litigiu aflat în fața unei instanțe de drept comun sau instanțe de arbitraj.

 

În viziunea noastră promovarea unui litigiu trebuie să reprezinte rezultatul adunării tuturor probelor care pot fi avute la dispoziție, în vederea stabilirii unei strategii corespunzătoare.

 

Recomandăm întocmirea unui LDDR report pentru litigiile de importanță sporită, în vederea identificării vulnerabilităților acțiunii, iar pentru un plus de obiectivitate putem simula litigiul, activitate care va evidenția previzibil criticile la care poate fi supusă acțiunea introdusă.

 

Experiența noastră este reprezentată de peste 2.700 termene de judecată/an, în diverse materii ale dreptului civil și al afacerilor, motiv pentru care putem afirma că avem o vastă experiență în soluționarea contencioasă a litigiilor.

 

Oferim reprezentare servicii juridice în materii diverse, cu titlu exemplificativ, dar fără a ne limita:

 

 • Acțiuni comerciale: recuperare debite, litigii între asociați, litigii de muncă, rezoluțiuni/rezilieri contracte.
 • Acțiuni civile: litigii privind dreptul de proprietate, succesiuni, desfacerea căsătoriei, partajul judiciar, rezoluțiuni / rezilieri contracte, recuperări debite.

 

Oferim clientului posibilitatea de a verifica, în programul nostru specializat activitatea prestată în dosar, inclusiv documentele depuse în instanță și urmărirea în timp real a stadiului dosarului în care este implicat.

 

Clientul își poate descărca toate documentele din dosar și astfel arhivăm electronic tot dosarul gestionat în numele fiecărui client.

Contact

Ai nevoie de ajutor rapid in chestiuni juridice? Noi suntem Online!