9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

a

Încheiere data certă – avocat

Data certă reprezintă o dată calendaristică ce marchează momentul din care existența unui înscris sub semnătură privată nu mai poate fi contestată de către terți și care este considerată a fi pentru aceștia adevărata dată a respectivului înscris.

 

Darea de dată certă înscrisurilor este o procedură care constă în atașarea unei încheieri a unui înscris. Documentul căruia urmează să i se dea data certă se întocmește în numărul de exemplare cerut de parte. Data certă, așa cum este reglementată de procedura civilă, presupune că un act devine opozabil altor persoane din ziua în care a fost prezentat spre a i se conferi data certă de către notarul public, executorul judecătoresc sau alt funcționar competent în această privință. Acest ”alt funcționar competent” este și avocatul, în baza art. 39, alin. 1 din Legea 51/1995.

 

Conținutul încheierii de dată certă va cuprinde data (anul, luna, ziua), iar la cererea părții, și ora, starea în care se află înscrisul și particularitățile acestuia – de exemplu, fără ștersături sau adăugiri – și denumirea înscrisului așa cum apare în acesta sau, în lipsă, o denumire corespunzătoare raportului juridic constatat de acel înscris.

 

Casa de avocatură Gociu & Asociații are specialiști în domeniu care te pot ajuta pentru a oferi data certă înscrisurilor de care ai nevoie. Specialiștii noștri lucrează în beneficiul clientului! Consultă oferta de servicii și programează o ședință de consultanță pentru încheiere data certă de un avocat. Vei beneficia de servicii profesioniste și tarife transparente, în acord cu volumul de muncă oferit.

Ai nevoie de ajutor rapid in chestiuni juridice? Noi suntem Online!