9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 

Înscriere arhivă electronică de garanții reale mobiliare (AEGRM)

Gociu & Asociatii > Înscriere arhivă electronică de garanții reale mobiliare (AEGRM)

Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), fosta Arhivă Electronică de Garanții Reale
Mobiliare, reprezintă un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate. Acest
sistem este structurat pe persoane și bunuri și asigură înregistrarea:

  • operațiunilor privind ipotecile mobiliare;
  • operațiunilor asimilate acestora;
  • altor drepturi prevăzute de lege;
  • publicității operațiunilor juridice prevăzute de lege.
  • Rolul RNPM, fostul registrator de arhivă electronică de garanții mobiliare

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobilară are rolul de:

  • a asigura prioritatea rangului de preferință între creditorii ipotecari sau rangul de prioritate
    pe care creditorii garantați cu ipoteca îl au în fața creditorilor negarantați ai aceluiași debitor;
  • a avertiza potențialii creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior.

Strâns legat de cele două funcții ale arhivei trebuie menționat caracterul public al datelor înscrise în
registrator.

Casa de avocatură Gociu & Asociații îți poate oferi asistență și consultanță în toate etapele acestui
proces. Avocații noștri se pot ocupa de înscrierea în AEGRM fidelă a datelor cuprinse în formularul
completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora. Potrivit legii,
înscrierea formularelor de avize de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobilară, fosta
AEGRM, este obligatorie, iar ”personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul și nici nu
poate fi ținut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informațiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele înscrise în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Programează o ședință de consultanță cu juriștii din cadrul biroului de avocatură Gociu & Asociații
și asigură-te că înscrierea în AEGRM se face în acord și cu respectarea tuturor normelor juridice.