9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

a

Rezoluțiunea / Rezilierea contractului – Avocat

Rezoluțiunea și rezilierea contractului sunt două sancțiuni contractuale ce pot surveni în caz de neexecutare a unui contract sinalagmatic. Acestea apar ca efecte ale încălcării principiului executării integrale, exacte și la timp a obligației, așa cum este stipulat de art 1.516 alin (1) C. Civ. Numai încălcarea acestui principiu de bază al dreptului contractual poate constitui o premisă valabilă a intervenirii celor două sancțiuni.

Condiții pentru invocare:

  • în contractele sinalagmatice (obligații reciproce și interdependente);
  • când una dintre părți nu și-a îndeplinit culpabil obligațiile contractuale;
  • dacă partea culpabilă a fost pusă, în prealabil, în întârziere;
  • neexecutarea obligațiilor este însemnată (rezoluțiune) sau repetată (reziliere).

Tipuri de rezoluțiune a contractului:

  • unilaterală – are loc prin notificarea scrisă a debitorului sau când debitorul se află de drept în întârziere sau când acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin depunerea în întârziere. Notificarea este irevocabilă de la data comunicării către debitor, așa că creditorul nu se mai poate răzgândi;
  • de plin drept – pactul comisoriu este o clauză contractuală expresă prin care părțile stabilesc o metodă de rezoluțiune fără intervenția instanței;
  • judiciară – este pronunțată de instanța de judecată, care a fost sesizată printr-o acțiune în rezoluțiune. Efectul esențial al hotărârii judecătorești prin care a fost pronunțată rezoluțiunea contractului este desființarea retroactivă a contractului. Termenul de prescripție este de 3 ani.

Avocații casei de avocatură Gociu & Asociații îți pot asigura asistență și consultanță juridică în toate etapele acestor proceduri de rezoluțiuni / reziliere contracte, astfel încât să ai câștig de cauză. Programează-ți o ședință de consultanță la numărul de telefon 0726 757 486 sau printr-un mesaj pe mail: office@gociuavocati.ro.

Ai nevoie de ajutor rapid in chestiuni juridice? Noi suntem Online!