9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > Urbanism Comuna Giroc – Timiș. Probleme. Soluții.

Urbanism Comuna Giroc – Timiș. Probleme. Soluții.

Este deja cunoscut faptul că în comuna Giroc, jud. Timiș, există o serie de probleme pe linie de urbanism.

Faptul că la nivelul localității nu există un Plan Urbanistic General, ori reglementări urbanistice clare este o realitate, iar astfel materia urbanismului a devenit o negociere, fără reguli clare și previzibile, împrejurare care provoacă prejudicii investitorilor imobiliari.

Ca urmare a unor Hotărâri de Consiliu Local, acesta din urma (Consiliul Local Giroc) și-a asumat atribuția de a aviza avizele de oportunitate pe care la fiecare ședință le modifică cu diferite amendamente, fără o susținere logică, legală sau previzibilă.

Aceeași este situația aprobării Planurilor Urbanistice Zonale, care au devenit o „loterie” a viziunii consilierilor locali, în sensul ca aceștia in mod curent adaugă condiții în mod aleatoriu, schimbând documentațiile depuse inițial și avizate de Consiliul Județean.

Spre exemplu am identificat o practica aplicata aleatoriu, conform căreia Consiliul Local Giroc impune respectarea unei incidențe de minim 100 mp/unitate locativă, în timp ce în alte Planuri Urbanistice Zonale stabilește această mențiune cu titlul de recomandare, pe când în alte documentații nu o cuprinde deloc.

Nu în ultimul rând ca urmare a adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr.29/23.02.2023, în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal, o condiție o reprezintă „cedarea” drumurilor și a spatiilor verzi, încălcând astfel Constituția care garantează dreptul de proprietate, iar un act administrativ nu poate fi condiționat de pierderea dreptului asupra proprietății.

Aceasta „viziune” are scopul declarat de a evita aglomerarea urbană și a asigura condiții decente de trai, dar în același timp sunt încălcate drepturi ale solicitanților și nu în ultimul rând se creează prejudicii.

Toate aceste schimbări de „viziune”, grefate pe controlul Curții de Conturi care a avut loc în anul 2022 și lunga serie de neregularități ivite în trecut, dintre care amintim:

  • emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție fără respectarea documentației Planului Urbanistic Zonal sau a Hotărârilor de Consiliu Local de aprobare a Planului Urbanistic Zonal, care au condus la realizarea unor construcții care respectă autorizația de construcție și proiectul de execuție, însă nu respecta Planul Urbanistic Zonal și în consecința, în prezent UAT Giroc nu emite Certificatul de atestare a edificării construcției iar imobilele nu se pot intabula.

În mod cert starea actuală creează prejudicii, iar rezolvarea „in bloc” a problemelor nu este posibilă, astfel încât recomandăm consultanța juridică pentru analizarea situației particulare, iar în condițiile în care se constată nelegalități, acționarea in Contencios Administrativ a autorității locale, în termenele prevăzute de lege.

Trebuie amintit că în materia Contenciosului Administrativ (aplicabilă în relația cu instituțiile publice), termenele de introducere a plângerii prealabile și acțiunii în instanță sunt determinate și nu prea lungi, iar pasivitatea (sau încercarea de a „rezolva” administrativ), poate duce la pierderea însăși a dreptului.

Principalele probleme de actualitate în materia urbanismului, care au totuși o soluție sunt:

  • Cuprinderea în avizul de oportunitate a obligației de a respecta incidența de 1 unitate locativă/minim 100 mp
  • Cuprinderea în Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a PUZ-ului, a amendamentului prin intermediul căreia se obligă respectarea incidenței de 1 unitate locativă/minim 100 mp teren
  • Neemiterea certificatului de atestare a edificării construcției, pentru că nu respectă Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a Planului Urbanistic Zonal.
  • Emiterea avizului de oportunitate cu nerespectarea termenului de 30 zile.

La Gociu și Asociații avem experiență în domeniul urbanistic, suntem la curent cu problemele specifice ale localității Giroc, fiind deja implicați în diverse litigii menite să pună în legalitate situații particulare, dar și de a restabili legalitatea atacând Hotărâri de Consiliu Local cu caracter normativ.

Fara comentarii

Lasa un comentariu