9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > Tempus regit actum vs Start Up Nation

Tempus regit actum vs Start Up Nation

Introducere

Legea 2018/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii a fost adoptată de Parlamentul României la data de 29.10.2020, publicată în Monitorul oficial nr. 1012/30.10.2020.

Dintre modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017, art. I, punctul 4, completează Ordonanța prin introducerea unui nou articol 61 care stabilește următoarele:

Art. 61

(1) În perioada contractuală de implementare şi monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părţile sociale ale societăţii într-un procent mai mare de 49%.

(2) Înstrăinarea părţilor sociale este permisă numai către persoane fizice – investitori individuali-business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 a fost adoptată pentru premisele, indicate în preambulul actului normativ, respectiv stimularea creșterii numărului microîntreprinderilor și în esență stimularea mediului de afaceri din România, sens în care în baza art.1: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation – Romania.

Contractele încheiate după adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 au avut la bază contractul în sine, OUG 10/2017 și Ordinul 1854/2018, în cuprinsul cărora nu exista nici-o interdicție cu privire la înstrăinarea părților sociale, care a apărut odată cu adoptarea Legii 2018/2020.

Întrebările care se pun, în mod evident sunt următoarele:

  • Se aplică completarea OUG 10/2017 adusă prin Legea 2018/2020 contractelor de finanțare încheiate înainte de 30.10.2020?
  • Ce sancțiune intervine în cazul înstrăinării unui procent de peste 49%, în condițiile în care contractul este încheiat după data de 30.10.2020?

Interpretarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin direcțiile județene, este una simplistă, chiar împotriva scopului sau mai bine spus a preambulului OUG 10/2017, în sensul că se emit decizii de restituire a ajutorului de stat, urmând ca în scurt timp să fie sesizat ANAF pentru executarea silită.

Deja știm că executarea silită realizată de ANAF nu are ca scop ”stimularea mediului de afaceri„ și nu poartă ”mănuși„ cu microîntreprinderile, astfel încât decizia de recuperare a ajutorului de stat, în unele cazuri pot duce la blocaje în activitatea microîntreprinderii, sau chiar insolvența.

În urma contestației formulate de Gociu și Asociații  Curtea de Apel Timișoara a pronunțat Decizia 94/2024, care a confirmat apărările formulate și a dispus anularea definitivă a deciziei de recuperare a ajutorului de stat.

Conform hotărârii judecătorești menționate, instanța a apreciat în acord cu apărările formulate următoarele:

  • În cazul contractelor de finanțare încheiate înainte de adoptarea Legii 2018/2020, nu se aplică dispozițiile art. 61 în baza principiului tempus regit actum tradus în neretroactivitatea legii civile.
  • Legea 2018/2020, OUG 10/2017 ori Ordinul 1854/2018 nu prevăd înstrăinarea părților sociale ca motiv pentru recuperarea ajutorului de stat, motiv pentru care această sancțiune nu se poate aplica ca efect al legii, ci eventual ca efect al contractului de finanțare încheiat după intrarea în vigoare a legii 2018/2020.

În concluzie cum prin contractele tipizate de finanțare nu s-a menționat că autoritatea are dreptul de a modifica unilateral contractul de finanțare, ca urmare a modificărilor legislative (articol care dacă ar exista ar fi obiectul altor critici), autoritatea nu poate impune obligații noi, pe care microîntreprinderea nu le putea prevedea la momentul încheierii contractului.

Articolul 6 alin.2 din Codul Civil prevede că actele juridice nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii actului, astfel încât deciziile de recuperare a ajutorului de stat realizate de A.I.M.M.A.I.P.E sunt nelegale și chiar realizate împotriva scopului OUG 10/2017.

 

Fara comentarii

Lasa un comentariu