9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > Recuperarea creanțelor provenind din obligațiuni de la firmele intrate în insolvență – apelează la un avocat din Timișoara

Recuperarea creanțelor provenind din obligațiuni de la firmele intrate în insolvență – apelează la un avocat din Timișoara

În zilele noastre, complexitatea instrumentelor financiare de investiții, cum ar fi acțiunile, obligațiunile și criptomonedele, a crescut semnificativ, reflectând evoluțiile dinamice ale piețelor financiare globale. Diversitatea acestor instrumente oferă investitorilor multiple oportunități de diversificare a portofoliilor, dar vine și cu provocări în a înțelege corect riscurile asociate și a acționa pe măsură.

O problemă importantă se ridică în momentul în care firma ale cărei instrumente financiare le-am achiziționat intră în insolvență, cum s-a întâmplat recent cu un comerciant online de top în România listat la Bursa de Valori București.

Navigarea complexității recuperării creanțelor de la firmele aflate în insolvență reprezintă o provocare semnificativă atât pentru creditorii, cât și pentru profesioniștii din domeniul juridic. Acest articol își propune să exploreze strategiile eficiente și cadrul legal care guvernează acest proces delicat, acordând o atenție sporită obligațiunilor.

Obligațiunile sunt instrumente financiare de datorie prin care emitentul se angajează să plătească deținătorului o sumă de bani la o dată viitoare, plus dobânzi. În funcție de emitenți, acestea pot fi clasificate în obligațiuni guvernamentale  sau corporative, iar în funcție de venitul generat, pot fi cu rată fixă, variabilă sau fără dobândă.

Principala diferență dintre obligațiuni și acțiuni constă în natura drepturilor pe care le conferă investitorilor. Obligațiunile sunt instrumente de datorie ce oferă dreptul la rambursarea capitalului și la dobânda convenită, reprezentând astfel un împrumut către emitent. Acțiunile reprezintă participații în proprietatea unei companii, oferind dreptul la o parte din profiturile acesteia (dividende). În timp ce obligațiunile oferă o rentabilitate mai previzibilă, acțiunile pot genera randamente mai mari, dar cu un risc crescut.

Ce se întâmplă însă dacă firma de la care am achiziționat obligațiuni intră în insolvență? Se pot recupera banii? Cum, unde și în cât timp trebuie să declarăm creanțele?

Procedura insolvenței are ca scop redresarea financiară a entității și poate duce poate duce fie la un plan de reorganizare, fie la lichidarea bunurilor pentru a plăti datoriile.

Potrivit art. 161 din Legea 85/2014, creanțele reprezentând obligațiuni se află pe locul 8 prioritar la plată în cazul falimentului, după creanțe izvorâte, printre altele, din raporturi de muncă, contracte preexistente, datorii la stat sau finanțări.

Prin urmare, recuperarea creanțelor provenite din obligațiuni se va realiza în măsura în care activele firmelor intrate in insolvență sunt îndestulătoare.

În orice caz, este necesar să se depună o declarație de creanță în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii insolvenței în vederea înscrierii la masa credală a societății debitoare. Declarația trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale titularului creanței (cumpărătorul de obligațiuni în speță), copii de pe documentele pe care se întemeiază creanța, precum și dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 de lei. Acestea vor fi transmise atât la instanța unde s-a deschis procedura de insolvență, cât și administratorului judiciar responsabil de procedură.

Ulterior, va fi întocmit Tabelul preliminar al creanțelor care va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Dacă creanța noastră nu a fost înregistrată, sau a fost înregistrată doar parțial, avem posibilitatea depunerii contestației, urmărind înscrierea corectă și completă în Tabelul preliminar.

Este important de reținut că termenele în procedura insolvenței sunt relativ scurte. Pentru a evita pierderea termenului de trimitere a declarației de creanță, precum și a formulării unei eventuale contestații la Tabelul preliminar, nu ezitați să apelați la un avocat specializat, care se poate ocupa de toată procedura, fără grija dumneavoastră.

 

Fara comentarii

Lasa un comentariu